LCP : Düşük Bağımlılık Prensibi (Low Coupling Principle)