Matristeki Sayı Çiftlerini Ardışıl Hale Getirme (Programlamaya Giriş)