Android Dosya İşlemleri, MVC Patern'inin Uygulanması ve JSON Serialization