UNIX/Linux ve Windows Sistemlerinde stdin, stdout ve stderr Dosyaları