UNIX Türevi Sistemlerde Sistem Fonksiyonları, POSIX Fonksiyonları ve Standart C Fonksiyonları